Voorwaarden

1         PRIJZEN

-  De vermelde prijzen op onze website zijn inclusief BTW.  Bovendien zijn steeds een omniumverzekering met vrijstelling van 1000€, een reisbijstandverzekering en het verbruik van gas- en wcproducten inbegrepen.  De waarborg voor de mobilhome bedraagt 1000€.

-  De mobilhome wordt afgeleverd met een volle tank en dient steeds teruggebracht te worden met een volle tank.  Het eventuele verschil is ten laste van de huurder.  Brandstofverbruik tijdens de reis is uiteraard ook ten laste van de huurder.

-  Bij reservatie vragen wij een voorschot van 30% van de totale huurprijs, met een minimumbedrag van 350€.  Het resterende bedrag dient ten laatste 30 dagen voor vertrek te worden voldaan in cash of via bankoverschrijving.  Annuleringsverzekering op aanvraag.

2         VERHUURPERIODES / TERMIJNEN

Op de pagina 'Verhuurkalender' kan je de verdeling van hoog- midden- en tussenseizoen terugvinden.

-  Weekverhuur:        Tijdens het hoogseizoen kan de mobilhome afgehaald worden op zaterdag tussen 15:00 u. en 17:00 u.
                                 Tijdens laag- en tussenseizoen kan de mobilhome afgehaald worden op alle dagen (volgens afspraak)
                                 Het inleveren dient te gebeuren vóór 12.00 u. op de einddag.
                                 Wanneer de mobilhome te laat wordt ingeleverd zullen de extra uren aangerekend worden € 50 /uur.
                                 Er zijn maximum 1750 km / week inbegrepen
                                 Eventuele extra kilometers worden aangerekend aan € 0,25 /km btw incl.
                                 Bij verhuring vanaf 3 weken is er geen beperking qua kilometers!

-  Weekendverhuur:  Van vrijdagnamiddag tot maandagvoormiddag
                                 Weekendverhuur is mogelijk wanneer de mobilhome beschikbaar is.  Ophaling en inlevering gebeuren steeds volgens afspraak.
                                 Er zijn maximum 900 km inbegrepen
                                 Eventuele extra kilometers worden aangerekend aan € 0,25 /km btw incl.

-  Langere periodes: Bij verhuur voor langere periode maken we graag een gepersonaliseerde prijs op aanvraag.  Dit kan je aanvragen via onze 'contactpagina'.

-  De mobilhome kan ook verhuurd worden tijdens de winter.  Er zijn echter geen skivakanties toegelaten.

3         DE UITRUSTING

-  De uitrusting van de mobilhome bevat ondermeer een fietsenrek, luifel, trigasalarm, een aansluitsnoer van 20 meter voor 220v elektriciteit, waterslang om water te tanken, een volledig uitgeruste keuken (potten, pannen, bestek, glazen, enz...), radio-cd-mp3 speler, TV/DVD scherm 16inch, 2 gasflessen en wc-product.           
-  Om met de mobilhome te mogen rijden moet je minimum in het bezit zijn van een rijbewijs B en de minimum leeftijd hebben van 25 jaar.

4         VERBODEN IN DE MOBILHOME

-  Extra toestellen zoals o.a. een frietketel, microgolfoven, enz. mogen niet aangesloten worden in de mobilhome.
-  Roken in de mobilhome is ten strengste verboden.
-  Geen huisdieren toegelaten.

5         VERHUURVOORWAARDEN

-  De mobilhome kan enkel gehuurd worden voor Europese bestemmingen.
-  Wanneer de gereserveerde mobilhome bij overmacht niet beschikbaar is (b.v. bij ernstige panne of schade) heeft mobilhomevakantie het recht om een andere oplossing te zoeken indien beschikbaar zonder enige vorm van verdere schadevergoeding of herroeping.
-  Het is absoluut verboden om de gehuurde mobilhome te gebruiken voor het vervoer van verboden middelen, gestolen goederen, verboden apparaten, drugs, illegale personen en/of goederen.   De Europese wetgeving hieromtrent dient nageleefd te worden.
-  Wanneer de gehuurde mobilhome in beslag wordt genomen naar aanleiding van een overtreding van eender welke aard, zal de verhuurder een schadevergoeding aangerekend worden ter waarde van het volledige aankoopbedrag van die betreffende mobilhome.
-  Problemen en/of schade dienen ons steeds binnen de 24u gemeld te worden zodat wij reeds voor terugkeer het nodige kunnen doen om de mobilhome zo snel mogelijk terug in orde te krijgen.
-  Motorproblemen en problemen met het onderstel kan steeds gemeld worden via de garantie van Fiat Optimum.
-  De mobilhome wordt door ons in perfecte en propere staat afgeleverd. Bij terugkeer verwachten wij de mobilhome in dezelfde staat terug.  Bij terugkeer wordt de mobilhome geinspecteerd en eventuele defecten en/of tekortkomingen worden u gemeld.
-  Het overschrijden van het maximum toegelaten gewicht (3500kg) en eventuele boetes hieraan verbonden vallen steeds onder de verantwoordelijkheid van de huurder.
-  Schade, ontbrekende stukken of het niet poetsen van de mobilhome bij terugkeer gebeuren op kosten van de huurder en worden verrekend met de waarborg.
-  De mobilhome dient volledig gepoetst te zijn bij terugkeer.
-  Het toilet dient geledigd en gereinigd te zijn bij terugkeer alsook de ijskast en vriezer.
-  De vuilwatertank dient geledigd te zijn bij terugkeer.
-  Volgende boetes zijn van kracht bij het nalaten van de poets- en reinigingsverplichtingen:
             - Niet buiten gepoetst: 75,00 €
             - Niet binnen gepoetst: 75,00 €
             - Toiletcassette niet geruimt 25,00 €
             - afvaltank niet geloosd 25,00 €
-  Het is verboden de mobilhome te reinigen in een carwash, onder hoge druk of met schuurmiddelen.

6         BETALING

-  Het voorschot bedraagt 30% van de totale huursom en dient bij reservering te worden voldaan. (cash of overschrijving)
-  Het resterende bedrag kan via overschrijving betaald worden en dient uiterlijk 30 dagen voor vertrek voldaan te zijn.
-  Wanneer de betalingen niet tijdig gebeuren zal de huurder gecontacteerd worden met de vraag tot betaling.  Indien ook dan na uiterlijk 7 dagen de betaling niet in ons bezit is, vervalt de huurovereenkomst en komt de mobilhome terug vrij.  Uiteraard worden er dan ook annuleringskosten aangerekend zoals beschreven in de volgende paragraaf.  

7         ANNULERING DOOR DE HUURDER

-  Bij annulatie van het huurcontract worden er volgende kosten aangerekend aan de huurder:
                     - annulatie tot 30 dagen voor vertrek : het gestorte voorschot
                     - annulatie van de 30ste dag tot de 14de dag voor vertrek: 50 % van de totale huursom
                     - annulatie van de 14de dag tot de laatste dag voor vertrek: 90 % van de totale huursom
                     - annulatie op de vertrekdag zelf of later: 100 % van de totale huursom

Extra info kan bekomen worden via 0477/62.08.26